Skip to main content

Alžbeta Vrzgula, Nasi Motlagh: Zastavení - Uhol_92, 2019)

Inscenácia Zastavení vznikla v rámci rezidenčného programu v Divadle Pôtoň v Bátovciach a jej ústrednou témou je emigrácia. Tá však nie problematizovaná z dokumentárneho či politického hľadiska, tvorcovia a tvorkyne sa primárne zamerali na vykreslenie osobných pocitov človeka utekajúceho z domova a hľadajúceho si nové miesto na život. Inscenácia prostredníctvom fiktívneho príbehu dvoch neznámych (muža a ženy) konfrontuje diváka či diváčku s ich túžbami, nádejami a strachmi, ktoré na úteku prežívajú, a rozvíja tak otázky identity, hľadania pocitu domova a bezpečia, túžby niekam patriť, zapadnúť.

Dôležitým vyjadrovacím prostriedkom sa v inscenácii popri slove stáva súčasný tanec, ktorý oživuje a dynamizuje dialogické výstupy postáv muža a ženy. Fiktívnu líniu režisérka stavia do kontrastu s autentickou skúsenosťou s emigráciou, ktorá sa na scénu dostáva prostredníctvom stand-upového vystúpenia komičky Nasi Motlagh, Iránčanky žijúcej na Slovensku. Tá prináša humorom trochu odľahčený, a v mnohom aj ironizujúci, pohľad na danú tému.

Aj v tomto prípade sa ukázalo, že tzv. generácia „post-mileniálov“ nie je voči globálnym celospoločenským problémom ľahostajná a takýto angažovaný prístup tvorcov a tvorkýň v nich vzbudzuje ešte väčší záujem o problematizované témy – pýtali sa napríklad na ďalšie inscenácie, ktoré sa zaoberali témou emigrácie. Súčasťou jednej z dielní venovaných inscenácii Zastavení bola aj diskusia s tvorcom a tvorkyňami (režisérka Alžbeta Vrzgula, Nasi Motlagh, Jakub Jablonský), ktorá účastníkom a účastníčkam poskytla zaujímavý pohľad do vnútra tvorivého procesu inscenácie. Čo sa týka chápania estetiky inscenácie, podobne ako v prípade inscenácie (bez)mocní, aj tu účastníci a účastníčky ťažšie nachádzali interpretačný kľúč a významy v pohybových výstupoch. Väčšine zúčastnených však kombinovaná forma tanečného a činoherného divadla priniesla o to väčší divácky zážitok a otvorila im nové pohľady na divadelné umenie ako také.

Zastavení 2 Tomáš Bokor foto
zastavení 1
zastavení 3

Premiéra: 9. 11. 2019, Divadlo Pôtoň, Bátovce

Réžia: Alžbeta Vrzgula
Text: Alžbeta Vrzgula, Nasi Motlagh
Účinkujú: Jakub Jablonský, Lena Libjaková, Nasi Motlagh