Skip to main content

Tabačka Kulturfabrik / foto Tibor Czitó

Lektori

Zuzana Spodniaková

Činohra
absolvovala štúdium réžie a dramaturgie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, neskôr štúdium v odbore estetika na Ústave Divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied (doktorandské štúdium) a na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF V Nitre (rigorózne štúdium). Zameriava sa na herecké a režijné tendencie činoherného divadla 20. a 21. storočia a mapovanie ich súčasného vývoja. Venuje sa im na teoretickej, ako aj praktickej rovine. Ako herečka absolvovala napríklad Medzinárodnú letnú divadelnú školu Združenia divadelníkov Ruska v Zvenigorode alebo Medzinárodnú divadelnú rezidenciu Platonovského festivalu vo Voroneži. Ako vedkyňa študovala aj v Moskve na Divadelnom oddelení Štátneho umenovedného inštitútu Ruskej federácie. Popri publikačnej činnosti pôsobí ako režisérka, dramaturgička, herečka a aj ako lektorka hereckých workshopov a pedagogička literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave, pri ktorej spoluzaložila autorské divadlo Divadlo JA, a na Základnej umeleckej škole Bernolákovo.

Lenka Dzadíková

Bábkové divadlo

absolvovala teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdia objavila čaro, taje a zákutia bábkového divadla. Odvtedy ho sleduje a píše o ňom. Chodí na konferencie, súťaže ochotníckych divadelných súborov, je porotkyňou v súťaži Dramaticky mladí. Z toho, čo počas roka vidí, navrhuje to najlepšie na festivaly. To, čo si myslí, aj napíše. Recenzie píše najmä o bábkových divadlách, ale aj o inscenáciách pre deti a mládež, a niekedy aj o knihách. Uverejňuje ich v časopisoch aj na internete.

Michaela Mojžišová

Opera
absolvovala štúdium na Katedre hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v roku 2010 tu obhájila vedecký titul PhD. Venuje sa kritickej a publicistickej činnosti v oblasti operného divadla, externe pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Je autorkou monografií Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík (2011), Napísal som maličkú opierku... Premeny komornej opery na Slovensku(2018) a Peter Konwitschny. Bojovník proti mŕtvej opere (2022). Pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, je šéfredaktorkou časopisu Slovenské divadlo.

Milan Spodniak

Muzikál

absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde získal aj bakalársky titul z muzikálového herectva. Momentálne sa už ôsmy rok venuje výchove mladých hercov na základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave, kde spoluzaložil autorské Divadlo JA. Tam lákavou formou privádza k čaru divadla stále nových a nových hercov a herečky. Prednáša tvorivú dramatiku na Súkromnej strednej pedagogickej škole v Bratislave.

Zuzana Timčíková

Alternatívne divadlo

absolvovala odbor kulturológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2020 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, kde v súčasnosti ďalej pôsobí ako vedecká pracovníčka. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala témou fungovania a tvorby nezávislých divadiel a nezávislých kultúrnych centier na Slovensku. Absolvovala aj študijno-výskumný pobyt vo Varšave na Akadémii divadelných umení. Príležitostne recenziami prispieva do časopisu kød – konkrétne o divadle či do kritickej platformy Monitoring divadiel. Podieľala sa na organizovaní PechaKucha Night Bratislava, a stále pôsobí ako hlavná koordinátorka festivalu OFF Bratislava – festival súčasnej fotografie.

Eva Gajdošová

Tanec

absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Tanečne pôsobila v niekoľkých zoskupeniach a projektoch súčasného tanca, spolupracovala s americkou choreografkou Martou Renzi. Bola šéfredaktorkou prvého odborného časopisu zameraného na pohybové umenie Tanec (neskôr Salto). Písala o tanci a divadle pre Javisko, Taneční listy, Taneční zóna, Kultúrny život, denník Sme, Pravda atď. Pôsobila ako dramaturgička Baletu SND (1998 – 2000), neskôr na edičnom oddelení Divadelného ústavu, kde autorsky realizovala edičné a výstavné projekty v oblasti tanca na Slovensku. V roku 2001 absolvovala študijnú stáž pre tanečných kritikov v New Yorku. Je autorkou publikácie Súčasný tanec na Slovensku/Contemporary dance - Made in Slovakia (Divadelný ústav 2013). Od roku 2012 je dramaturgičkou Baletu SND. Fascinuje ju tanec v jeho nekonečných podobách.

Prihlás sa
teraz!

Projekt SMARTheatre určený mladým ľuďom z celého Slovenska vo veku 15 – 18 rokov. Je zameraný na priblíženie divadlu mladému publiku, kultivovanie nového diváka a diváčky, možno aj budúceho profesionálneho divadelného kritika či kritičky, a to kreatívnou formou a pod vedením skúsených lektorov.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.