Tabačka Kulturfabrik / foto Tibor Czitó

Lektori

Zuzana Spodniaková

Činohra

absolvovala štúdium réžie a dramaturgie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a neskôr doktorandské štúdium na ústave Divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, kde v roku 2018 obhájila titul PhD. Zameriava sa na herecké a režijné tendencie činoherného divadla 20. a 21. storočia. Študovala aj v Moskve na Divadelnom oddelení Štátneho umenovedného inštitútu Ruskej federácie. Popri publikačnej činnosti pôsobí ako režisérka, dramaturgička, herečka a aj ako pedagogička literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave, pri ktorej spoluzaložila autorské divadlo Divadlo JA, a na Základnej umeleckej škole Bernolákovo. So študentmi a študentkami vytvára vlastné autorské inscenácie.

Lenka Dzadíková

Bábkové divadlo

absolvovala teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdia objavila čaro, taje a zákutia bábkového divadla. Odvtedy ho sleduje a píše o ňom. Chodí na konferencie, súťaže ochotníckych divadelných súborov, je porotkyňou v súťaži Dramaticky mladí. Z toho, čo počas roka vidí, navrhuje to najlepšie na festivaly. To, čo si myslí, aj napíše. Recenzie píše najmä o bábkových divadlách, ale aj o inscenáciách pre deti a mládež, a niekedy aj o knihách. Uverejňuje ich v časopisoch aj na internete.

Michaela Mojžišová

Opera

absolvovala štúdium na Katedre hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v roku 2010 tu obhájila vedecký titul PhD. Venuje sa kritickej a publicistickej činnosti v oblasti operného divadla, externe pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Je autorkou monografií Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík (2011) a Napísal som maličkú opierku... Premeny komornej opery na Slovensku (2018). Pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, je šéfredaktorkou časopisu Slovenské divadlo.

Milan Spodniak

Muzikál

absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde získal aj bakalársky titul z muzikálového herectva. Momentálne sa už ôsmy rok venuje výchove mladých hercov na základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave, kde spoluzaložil autorské Divadlo JA. Tam lákavou formou privádza k čaru divadla stále nových a nových hercov a herečky. Prednáša tvorivú dramatiku na Súkromnej strednej pedagogickej škole v Bratislave.

Zuzana Timčíková

Alternatívne divadlo

absolvovala odbor kulturológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2020 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, kde v súčasnosti ďalej pôsobí ako vedecká pracovníčka. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala témou fungovania a tvorby nezávislých divadiel a nezávislých kultúrnych centier na Slovensku. Absolvovala aj študijno-výskumný pobyt vo Varšave na Akadémii divadelných umení. Príležitostne recenziami prispieva do časopisu kød – konkrétne o divadle či do kritickej platformy Monitoring divadiel. Podieľala sa na organizovaní PechaKucha Night Bratislava, a stále pôsobí ako hlavná koordinátorka festivalu OFF Bratislava – festival súčasnej fotografie.

Prihlás sa
teraz!

Projekt SMARTheatre určený mladým ľuďom z celého Slovenska vo veku 15 – 18 rokov. Je zameraný na priblíženie divadlu mladému publiku, kultivovanie nového diváka a diváčky, možno aj budúceho profesionálneho divadelného kritika či kritičky, a to kreatívnou formou a pod vedením skúsených lektorov.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Partnerské divadlá:

Hlavný
organizátor

Hlavný partner
Z verejných zdrojov podporil

Partner
projektu

© 2021 SC AICT