Skip to main content

#videokronika


Život bez života. Morálka bez morálky. Trpkosť života, sladkosť smrti. Aj takto by sa dali charakterizovať osudové metamorfózy Verdiho opernej hrdi...