Skip to main content

#poviedka


Neviem, čo mám napísať. Sedím za stolom už pár hodín a okolo mňa sú len pokrčené papiere plné nezmyslov. Môj kôš už je tak preplnený...
Číta: Tereze Puškárová, ilustrácia: Zuzana Demovičová Poviedka inšpirovaná inscenáciou Americký cisár (Štúdio 12 – Divadlo Pôtoň, 2018)