#obraz


Anjel

Po navštívení muzikálu Lazarus Divadla Aréna som sa rozhodla vodovými farbami zobraziť postavu Dievčaťa počas scény, v ktorej spieva...

Medzi dvoma svetmi

V muzikáli Lazarus ma veľmi oslovila scéna, v ktorej sa postava Dievčaťa, ktoré si najskôr nevedelo spomenúť na svoju minu...

Pohľad

Obraz namaľovaný akrylovými farbami vyjadruje všetky pocity, ktoré vo mne pohľad na  predstavenie Čaj a apokalypsavyvolal. Sú n...

Hlavný
organizátor

Hlavný partner
Z verejných zdrojov podporil

Partner projektu

Partner projektu

Partner projektu

© SC AICT