Skip to main content
Autor: Samuel Ščerbák, 16 rokov, Košice

Buď aj Ty SMART a zdieľaj kreatívnu recenziu, ktorá sa Ti páči!

Chronoškriatkovia - služobníci Zuba času


Príbeh je o služobníkoch Zubu času - chronoškriatkoch. Zmyslom ich života je postaršovať, na čo sa pripravujú v škole, ktorú navštevuje aj hlavný hrdina Zašmodrch. Ten je rovnako ako ostatní presvedčený, že tým robia ľudstvu službu. Zmení to až nepríjemný incident s čokoládou, ktorý sa mu
stane na exkurzii do sveta ľudí. Ten ho zasiahne natoľko, že je odhodlaný Zub času nadobro zničiť.

Vizuálna stránka predstavenia skvele pomáha publiku priblížiť miniatúrny svet, ktorý je pre chronoškriatkov domovom. Oceňujem aj rozhodnutie dopĺňať predstavenie vopred natočenými videami, vďaka ktorým je vymyslený svet, ktorý je prepojený s tým skutočným, oveľa uveriteľnejší a v divákovi a diváčke vyvoláva dojem, že aj oni sú súčasťou magického prostredia, v ktorom žijú tieto bytosti a že ich činnosť sa ich dotýka rovnako ako dievčaťa s čokoládovým nanukom. Tvorcovia a tvorkyne pri vymýšľaní fungovania spoločnosti chronoškriatkov, ktorá pôsobí mimoriadne organizovane, aj pracovných pomôcok na postaršovanie, ktoré majú vysvetliť, ako ku poškodeniu došlo, prejavili kreativitu a veľkú fantáziu. Vychádzali pritom z najčastejších prejavov opotrebovania vecí, s ktorými má skúsenosť každý či každá z nás. Jediné, čo na mňa pôsobilo rušivo, bol škrekľavý prejav postáv, bez ktorého by sa toto predstavenie bolo azda zaobišlo. Inak však túto divadelnú inscenáciu odporúčam pre jej kvality, ktoré v mnohom prevyšujú nedostatky.