Skip to main content

(Bez)Mocní - Divadlo Petra Mankoveckého 2019

(bez)mocní je autorská inscenácia, ktorá vznikla v procese kolektívnej tvorby a ktorá prepája činoherné prvky s prvkami pohybového divadla, súčasného tanca a videoartu. Tvorcovia a tvorkyne v slede dialogických a pohybových výstupov vytvárajú skladačku úzkostí súčasného sveta. V inscenácii sa veľmi intenzívne objavujú témy ako klimatická kríza, nátlak na výkon, vyhorenie, závislé vzťahy, kríza osobnosti, depresia, alkoholizmus, internetoví trollovia, občiansky aktivizmus a iné. U najmladšej generácie (15 - 18 rokov) nás prekvapila práve vysoká vnímavosť a citlivosť na tieto inscenáciou tematizované problémy, a zároveň úprimný záujem o týchto témach hovoriť.

1-Bez-mocni Lubos-Kotlar
2-Bez-mocni Lubos-Kotlar
3-Bez-mocni Lubos-Kotlar

Premiéra: 15. 12. 2019, Ticho a spol., Bratislava

Réžia: Marián Amsler
Dramaturgia: Marie Špalová
Choreografia: Zuzana Sehnalová
Účinkujú: Kristína Svarinská, Barbora Andrešičová, Tomáš Pokorný, Pavol Šimun