Skip to main content

Stanislav Štepka: Jááánošííík po 300 rokoch - RND 2013

Jánošík, pre niekoho lotor a zbojník, pre iného či inú hrdina s dobrým srdcom. Jedna z najslávnejších i najkontroverznejších postáv slovenských dejín, ktorá už v minulosti inšpirovala a dodnes inšpiruje umelcov a stáva sa témou ich diel – básní, piesní, próz, malieb, sôch, ale aj filmov a divadelných predstavení. Radošinské naivné divadlo na svojich doskách oživilo príbeh o Jánošíkovi už po tretíkrát. Po úspešných predstaveniach Jááánošííík z roku 1970 a Jááánošííík (po tridsiatich rokoch) z roku 2000 uviedlo premiéru pod názvom Jááánošííík po tristo rokoch alebo Štedrý jánošíkovský večer. Stalo sa tak 17. marca 2013 v Liptovskom Mikuláši, teda na tristé výročie Jánošíkovej smrti, na mieste, kde ho v roku 1713 popravili. 

Titul Jááánošííík po tristo rokoch (Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu) nadväzuje práve na úspešnú inscenačnú tradíciu Jánošíka v RND (ide o doposiaľ najviac reprízovaný pôvodný dramatický titul s počtom 738 repríz).
Pôvodné texty sú však tentokrát predstavené v modernej javiskovej podobe a pôvodnú hudbu Ľubice Malachovskej-Čekovskej sprevádza živá hudobná, tanečná a spevácka skupina. Súčasný herecký súbor vystupuje pod taktovkou autora a režiséra (aj hlavného predstaviteľa) prvého Jááánošíííka, zakladateľa RND Stanislav Štepku. V novej, originálnej a modernejšej verzii sa opäť otvára otázka (ne)potrebnosti hrdinov – či už v našich dejinách, alebo súčasnosti; a cez mnohé komediálne výstupy a dôvtipné glosy, ktoré sú súčasťou scenára, aj otázka (ne)potrebnosti humoru a nadhľadu v našich životoch.
Podľa reakcií účastníkov a učastníčok dielne, tretí Jánošík RND potvrdil, že je rozhodne viac než „len maturitnou otázkou“. Táto postava slovenských dejín má totiž nespochybniteľný prínos a symbolický význam aj pre súčasnú dobu, v ktorej by sa opäť zišlo bohatým brať a chudobným dávať. No keby sme dnes mali takého Jánošíka, ktovie… ako by dopadol?

JAAANOSIIK-SLUK-foto-Ctibor-Bachraty04
JAAANOSIIK-SLUK-foto-Ctibor-Bachraty52
janosiiik

Premiéra: 17. 3. 2013 v Liptovskom Mikuláši, 22. a 23. 3. 2013 v Radošinskom naivnom divadle

Autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka
Réžia: Juraj Nvota
Hudba: Ľubica Malachovská-Čekovská
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Hrajú: Stanislav Štepka, Svätopluk Malachovský alebo Mojmír Caban, René Štúr alebo Michal Kubovčík, Maruška Nedomová, Petra Molnárová, Lucia Bugalová, Richard Felix, Marcela Vilhanová, Vladimír Svítek, Ladislav Hubáček