Skip to main content

KOLEKTÍV AUTOROV: POSUN (STOKA, 2019)

Inscenácia Posun z dielne legendárneho nezávislého Divadla STOKA vznikla kolektívnou metódou tvorby členov a členiek súboru pod režijným vedením Blaha Uhlára a bola uvedená ešte v „pred-covidovej“ dobe. Inscenácia mala premiéru v septembri 2019 a jej motívom sa stala posadnutosť súčasnej spoločnosti neustálym pokrokom a vývojom. V intenciách „stokárskej“ poetiky škaredosti, estetizácie vulgarity, absurdity, sarkazmu aj irónie na scéne, však ukazuje, že efekt snáh civilizácie posúvať sa vpred je presne opačný. Výsledkom je totálna degradácia, demoralizácia, oplzlosť, perverznosť človeka a nefunkčné medziľudské vzťahy naplnené cynickosťou a sebectvom jednotlivca. Tvorcovia a tvorkyne inscenácie vo fragmentárnom slede javiskových situácií zobrazované vzťahy doslova „rozmieňajú na drobné“ a prostredníctvom absurdity, grotesknosti a hyperbolizácie v herectve vykresľujú človeka v nich ako bizarného, obscénneho, nechutného a lásky a porozumenia neschopného tvora.

posun 5
posun stoka 3
posun stoka 4
posun stoka

Premiéra: 16. 9. 2019

Autor : autorský kolektív
Réžia, výber hudby: Blaho Uhlár
Výtvarné riešenie: Miriam Struhárová

Účinkujú: Michaela Fech, Lenka Libjaková, Braňo Mosný, Tomáš Pokorný, Peter Tilajčík