FRANZ KAFKA: PROCES (DIVADLO PETRA MANKOVECKÉHO, 2019)

Inscenácia Proces z dielne nezávislého divadla DPM (Divadla Petra Mankoveckého) je autorskou divadelnou a rovnomennou adaptáciou slávneho Kafkovho románu o arogancii moci, absurdite skorumpovaného štátneho aparátu a bezmocnosti konania jednotlivca. Inscenačný tím pod režisérskym vedením Šimona Ferstla v skratke a vlastnou interpretačnou optikou zachováva v príbehu Jozefa K. kľúčové dejové náležitosti pôvodnej predlohy a zaobaľuje ich do vizuálne a výrazovo efektnej a „modernejšej“ formy. Živé javiskové obrazy kombinuje s videoobrazmi a pracuje aj s princípom „live cinema“. Dôležitým momentom tejto interpretácie sa stáva aktualizácia. Tvorivý tím vykresľuje svet úplatkárstva a vybavovačiek, ktorý je veľmi podobný tomu, o ktorom sa od istej doby (vražda J. Kuciaka) denne dozvedáme z médií. Isté repliky postáv sú priamymi a doslovnými odkazmi na spopularizované výroky konkrétnych verejných činiteľov či mediálne známych osôb spájaných s rôznymi kauzami. V Procese od tvorcov DPM nie je nikto, vrátane pána K., úplne nevinný. V tejto interpretácii neexistuje obeť a nie je jednoznačné, kto stojí na akej strane.

Premiéra: 24. 3. 2019

Réžia, dramatizácia: Šimon Ferstl
Dramaturgia: Samuel Chovanec
Hrajú: Matej Babej, Edita Borsová, Lenka Libjaková,
Tomáš Pokorný, Roman Poláčik
Scéna a kostýmy: Laura Madijah Štorcelová
Video art: Juraj Mydla
Hudba: Erik Pánči

4
LBA03339
LBA03619
LBA03704

Hlavný
organizátor

Hlavný partner
Z verejných zdrojov podporil

Partner projektu

Partner projektu

Partner projektu

© SC AICT