Skip to main content
Autor: Daniela Ivančáková, 18 rokov, Bratislava

Buď aj Ty SMART a zdieľaj kreatívnu recenziu, ktorá sa Ti páči!

Politický hmyz


Inscenáciu košického divadla Na Peróne Premena môžeme v kontexte udalostí z februára 2018 označiť za angažovaný počin. Tak ako aj občianska verejnosť po vražde mladého novinára a jeho snúbenice vyšla do ulíc, tak aj tvorcovia z divadla Na Peróne symbolicky „vyšli do ulice“ so svojím divadelným odkazom. Princíp angažovanosti si osvojila aj autorka kritického výstupu k tejto inscenácii. Hrá sa s významom Premeny, ako ju chápal Kafka, ale aj tak, ako ju interpretovali tvorcovia inscenácie. Tí s odkazom Kafkovho diela pracovali v zmenenej interpretačnej rovine a postavu Gregora Samsu, ktorý sa premenil na hmyz, prostredníctvom priamych odkazov (najmä vo výtvarnej rovine) prirovnali k vládnemu predstaviteľovi. Práve na tento význam autorka vo svojom videu (vyyužívajúcom dobové fotografie a záznamy) poukazuje, a to ešte vo väčšej miere ako pôvodná inscenácia. Je to aj jej osobná výpoveď a postoj k vtedajšej politickej situácii.