Skip to main content
Autor: Nela Gajdošová, 16 rokov, Bratislava

Buď aj Ty SMART a zdieľaj kreatívnu recenziu, ktorá sa Ti páči!

INSIDE OUT – HRA KONTRASTOV


Fashion Ballet '23 bol úspešným pokračovaním projektu, ktorý predstavil Balet SND v roku 2022. Podujatie vytvára jedinečný priestor spájania performatívneho a vizuálneho umenia – tanca a módy, ktorá pri pohybe tanečníkov dokonale ožíva. Móda aj tanečné umenie by mali reflektovať súčasnosť, nové idey, trendy, posúvať ich dopredu.

Oba ročníky projektu SND Fashion Ballet kladú základnú otázku, čo spája tanec a módu. Najlepšie to vystihol známy slovenský choreograf, pôsobiaci v Holandsku Lukáš Timuľak. „Balet aj móda potrebujú na svoje vyjadrenie ľudské telo. V choreografii musíte mať  tanečníkov, v módnej tvorbe modelov, ide tu o telo a jeho spôsob prejavu. Je to o emóciách, príbehu .. Aj módny odev alebo kostým majú svoj príbeh a keď tie šaty oblečiete na človeka, ten príbeh posúva ďalej a emócie sa znásobujú... takže  človek a pohyb je to, čo nás spája.“

Na druhom ročníku projektu sa podieľali štyria slovenskí choreografi – Hana Vidová, Lacko Cmorej, Dominik Slavkovský a Martin Winter a  štyria módni dizajnéri – Andrea Pojezdálová, Tereza Feňovčíková, Lenka Sršňová a Marcel Holubec. Každá miniatúra mala svoju vlastnú identitu a zároveň umocňovala myšlienku spájania. Dokonca sme si neskôr mohli všimnúť viaceré podobnosti – či už pri syntéze tanca a módy, alebo jednotlivých miniatúr usporiadaných do veľkého diela.

Ja som sa zamerala na tanečnú miniatúru INSIDE OUT v choreografii  čerstvej absolventky  VŠMU Hany Vidovej. Kostýmy k jej choreografii navrhla predstaviteľka najmladšej generácie módnych dizajnérok Andrea Pojezdálová, ktorá v minulosti spolupracovala na tanečných inscenáciách aj so Stanislavou Vlčekovou. S Hanou Vidovou spolupracovala po prvý raz. Ich dielo  definoval kontrast. Vo všetkom a na rôznych úrovniach. 

Mladá začínajúca choreografka Hana Vidová, absolventka Vysokej školy múzických umení, odboru Choreografia baletu, vychádzala v pohybe z techník súčasného tanca  kontaktnej improvizácie. Od začiatku bolo možné pozorovať silné prvky animálnosti. Opakujúci sa pohyb pripomínal kráčanie zvierat. Pohyby evokovali jedinečnosť a individualizmus, zároveň konfrontáciu  a hľadanie základného princípu živočíšneho pohybu. Ich prejav bol pre mňa dokonalou zmesou vlastností prírody, ktoré sa nám v živote v spoločnosti môžu javiť ako protichodné, kontrastné, ale v prírode vytvárajú harmóniu. 

Neskôr sme v tanci mohli vnímať spájanie, väčšiu kolektívnosť, všetko posilnené technikou súčasného tanca, ktorá vychádzala z prirodzených  pohybov a postojov zvierat. Postupne sa kontrasty začali zmenšovať, prepájať, prelínať, miestami boli dôraznejšie, aby sme si ich prítomnosť uvedomovali silnejšie a chápali ich spojitosti. Postupne  mi choreografia pripadala ako akási veľká abstraktná skladačka s malými kúskami, ktoré miestami pôsobia - napríklad svojou farebnosťou – rušivo, no vo veľkom obraze vytvárajú harmóniu. Pričom všetky malé kúsky zapadali do seba, aby vytvorili finálnu skladačku. . 

Hudba Dominika Suchého bola geniálnym umocnením procesu premeny. Nedokážem si predstaviť väčšiu súhru hudby a tanca – pre miniatúru INSIDE OUT to nemohla byť lepšia voľba! Hudba Dominika Suchého dielo posunula bližšie k mladému divákovi, predstavila nové úrovne vnímania diela. Svoju údernosťou vypovedala o tom, že toto dielo je  o nás, že v ňom máme svoj priestor. 

Kostýmy ma zaujali svojou priamočiarosťou. Na jednej strane sa vyznačovali striktnou obmedzenosťou farieb, na druhej strane z odtieňov čiernej a veľkorysých rozviatych šiat prudko žiarila sloboda a nezávislosť. Kostýmy geniálne ilustrovali ľudské telá a podčiarkovali ich výnimočnosť. Bolo zážitkom sledovať ako kostýmy ožívajú v pohybe... V súvislosti s témou kontrastu to bol ďalší prípad spojenia dvoch  prvkov – kostýmu a tanca, ktoré pôsobia istými vlastnosťami protichodne, no keď vnímame každý prvok osobitne, pochopíme, čo ich spája. 

Hra svetla, tmy, čiernej a bielej  divákov držala v napätí. Kontrasty zvýrazňovali jedinečnosť,  zapálili iskru zvedavosti a rozkmitali pohyb vnútri nás. Kontrast, ktorý nás viedol celým komorným dielom INSIDE OUT a bol v mnohom inšpiratívnym. Dokázala som pohybovať  v choreografii a to mi dalo pocit voľnosti a spojenia. A to bolo pre mňa nádherné. Toto magické a výsostne ženské dielko z môjho pohľadu objavilo talentovanú choreografku a zároveň  skvelú módnu dizajnérku, ktorá sa čoraz väčšmi uplatňuje aj v tanci.