Skip to main content

Christoph Willibald Gluck: Orfeus a Euridyka - Opernhaus Zürich, 2021

Orfeovská tematika má v dejinách hudobného divadla výnimočné postavenie. Antický mýtus o bájnom spevákovi, ktorý silou svojho umenia vyslobodí mŕtvu manželku z moci podsvetia, stál pri vzniku nového divadelného druhu (prvou zachovanou operou je Periho Euridice, 1600) a v histórii dvakrát prispel k jeho reformovaniu, prostredníctvom opier Claudia Monteverdiho a Christopha Willibalda Glucka. Práve opus druhého menovaného je jednou z najčastejšie inscenovaných barokových opier aj na súčasných javiskách. Do bohatej galérie režisérskych výkladov najnovšie prispel slávny švajčiarsky umelec Christoph Marthaler. Typicky „marthalerovská“ inscenácia v zürišskej opere je divadelným rébusom, vyžadujúcim premýšľajúceho, na režisérovu strunu naladeného diváka. Komunikatívnosť zážitku, naopak, zvyšuje svieže hudobné naštudovanie Stefana Montanariho a vynikajúce výkony troch talentovaných operných sólistiek.

Premiéra: 14. 2. 2021

Hudobné naštudovanie: Stefano Montanari
Réžia: Christoph Marthaler
Scéna: Anna Viebrock
Pohybová spolupráca: Ernst Raffelsberger

Orfeus: Nadezhda Karyazina
Eurydika: Chiara Skerath
Amor: Alice Duport-Percier
Herci: Sebastian Zuber, Graham F. Valentine, Bérengère Bodin, Marc Bodnar, Liliana Benini, Raphael Clamer, Bernhard Landau