Petícia za Národný cintorín

Autor: Anna Demovičová, 21 rokov, Bratislava

Mená a podpisy uvedené na petícii sú fiktívne, ide o súčasť autorského výstupu.

Partnerské divadlá:

Hlavný
organizátor

Hlavný partner
Z verejných zdrojov podporil

Partner
projektu

© 2022 SC AICT